Razvojni center Novo mesto d.o.o. (RC NM) je v sodelovanju s Fakulteto za organizacijske študije v Novem mestu v sklopu projekta Industrija 4.0 v letošnjem poletju organiziral in izvedel kar 8 poletnih delavnic Ciciban in robotek v Novem mestu, Trebnjem, Metliki in Črnomlju.

Prva delavnica se je odvijala v Metliki od 10. 7. do 14.7. 2017, zaključek pa je bil v Novem mestu, 31. 8. 2017. V tem času so otroci dobro spoznali osnove robotike in programiranjasestavili prve lego robotke in si ogledali primere dobre prakse v lokalnih podjetjih. Kot pravi Andrej Dobrovoljc, vodja projekta Ciciban in robotek, so z delavnicami otrokom omogočili aktivno preživljanje šolskih počitnic in jim poskusili približati robotiko na zabaven in njim atraktiven način. Izvedbo poletnih delavnic ocenjuje kot zelo uspešno in se veseli dejstva, da je bilo v letošnjih počitnicah kar 105 otrok deležnih delavnic te vrste. Začetniki so imeli možnost sestavljati robotke LEGO WEDO, nekateri pa že zahtevnejše LEGO MINDSTORMS. Ob zaključku delavnic pa so imeli možnost spoznati tudi pravega kolaborativnega robota podjetja Universal Robots. Poleg sestavljanja robotov pa so se srečali tudi z zanimivimi prostočasnimi dejavnostmi. Obiskali so čebelarja, gasilce, konjeniški center in proizvodnje podjetij Kolpa d.d., Adria Mobil, d.o.o., Tomi d.o.o., SMC, d.o.o., Lipnik d.o.o.. S svojimi zanimivimi in neposrednimi vprašanji so dali veliko idej, kako bi se lahko poslovni procesi v podjetjih še izboljšali.

S širjenjem zavedanja o pomenu novih tehnologij se želi spodbuditi mlade za poklice, ki bodo v prihodnosti še pomembnejši kot danes. Verjamemo, da se bo tudi s pomočjo takšnih dogodkov več mladih odločilo za izobraževanje na tehničnih in naravoslovnih področjih.

Iskrice v očeh, zadovoljstvo otrok in staršev ter želje, da se tovrstna druženja in izobraževanje izvajajo v prihodnje nam dajejo pogum za nove korake. Zato se že aktivno pripravljamo na jesenski sklop delavnic. Osnovnošolcem želimo ponuditi redne krožke robotike in zabavnega programiranja, zato ob tej priložnosti pozivamo vse osnovne šole v občinah Novo mesto, Trebnje, Črnomelj in Metlika k sodelovanju. Pilotno izvedeni krožki robotike v lanskem šolskem letu so podali odlične rezultate, zato pričakujejo v letošnjem šolskem letu še večji odziv.

Vse zainteresirane vabimo, da spremljajo aktivnosti Razvojnega centra Novo mesto na spletni strani www.rc-nm.si.

Vabljeni k vpisu v jesenske krožke robotike.

Izjavo za javnost najdete tukaj.