Seznam nekaterih večjih zaključenih projektov

 • Prenova in informatizacija proizvodnega procesa. Kosovnice, delovni postopki, normativi, delovni nalogi.
 • Priprava digitalne strategije za večjo organizacijo (> 1.000 zaposlenih).
 • Prenova in informatizacija projektnega dela na razvojnem oddelku proizvodnega podjetja.
 • Informatizacija procesa planiranja v nabavni službi.
 • Vzpostavitev portala in »HelpDesk« spletne programske rešitve.
 • Razvoj in uvajanje dokumentacijskega sistema za upravljanje projektnih vsebin.
 • Proces obvladovanja škodnih zahtevkov v zavarovalnici.
 • Proces sklepanja pogodb in izvajanja naročil v borznoposredniški hiši.
 • Sistem kreditnih map v elektronski obliki v banki.
 • Proces likvidacije prejetih računov v leasing hiši.
 • Razvoj programske rešitve za zajem in pretvorbo papirnih dokumentov v elektronsko obliko.
 • Priprava notranjih pravil v skladu z ZVDAGA (več projektov).
 • Sanacija arhiva in vzpostavitev sistema arhiviranja.
 • Izvedba delavnic spodbujanja inovativnosti (več izvedb).
 • Izvedba šahovskega prenosa v živo preko spleta.