alt
O tečaju

Python za podatkovne analitike

Trajanje: 5 dni (20 ur)

 • Branje različnih tipov datotek
 • Razčlenjevanje datotek v različnih formatih zapisa (CSV, XLSX, HTML, JSON, XML)
 • Pisanje v datoteke v različnih formatih zapisa (CSV, XLSX)
 • Spoznavanje orodij za izvajanje analiz (JupyterLab, Colab)
 • Spoznavanje knjižnic za izvajanje podatkovnih analiz (NumPy, Pandas)
  • Uvoz podatkov (z interneta, iz Excela, …)
  • Čiščenje in pretvorba podatkov
  • Filtriranje
  • Združevanje in obdelava podatkov
  • Vizualizacija podatkov (grafikoni z uporabo knjižnice Matplotlib)
 • Reševanje konkretnih primerov iz prakse
O tečaju

Ciljna skupina in pogoji vključitve

 • Pogoj za prijavo je opravljen osnovni tečaj Pythona ali predhodno dobro poznavanje tega programskega jezika.
 • Primerno za raziskovalce, podatkovne analitike, informatike oz. tiste, ki se pri svojem delu pogosto srečujejo z obdelavami podatkov (npr. obdelava tekstovnih datotek, ki jih ustvarjajo razne naprave, pretvorba podatkov za nadaljnje delo, čiščenje podatkov ipd.).

Izobraževanje 3AD

Kontaktirajte nas za več informacij