dr. Andrej Dobrovoljc, univ. dipl. inž. rač- n inf.

(bibliografija)

Delovne izkušnje

SVETOVALEC ZA POSLOVNO INFORMATIKO 3AD INFORMATIKA, ANDREJ DOBROVOLJC S.P.
• Prenova in informatizacija poslovnih procesov
• Vzpostavljanje informacijskih rešitev (Moodle, WordPress, Sharepoint idr.)
• Izvajanje izobraževanj (Excel, Word, Python, SQL, projektno vodenje)
• Predavanja in vaje na fakultetah (Programiranje, Podatkovne baze, Projektni menedžment,
Informatizacija poslovnih procesov)
• Pomoč podjetjem pri prijavi na razpise
• Mentoriranje start-up podjetij
• Organizacija izobraževanj s področja Industrija 4.0 (robotika, IoT)

DOCENT ALMA MATER EUROPAEA – ECM
Predmeti
• Uvod v programiranje
• Uvod v podatkovne zbirke in baze podatkov

DOCENT FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE ŠTUDIJE V NOVEM MESTU
Predmeti
• Projektni menedžment
• Informatizacija poslovnih procesov
• Menedžerski informacijski sistemi

PREDAVATELJ GEA COLLEGE
Predmeti:
• Programiranje 1
• Programiranje 2

VIŠJI PREDAVATELJ – ASISTENT FAKULTETA ZA INFORMACIJSKE ŠTUDIJE V NOVEM MESTU (31/08/2011 – 04/07/2016)
• Izvajanje vaj pri predmetih (Spletno programiranje, Podatkovne baze, Projektno vodenje)
• Vodenje več študentskih projektov Po kreativnimi poti do praktičnega znanja
• Vodenje raziskovalno aplikativnih projektov v povezavi z gospodarstvom
• Organizacija in nadzor delovne prakse študentov

SVETOVALEC IN POSLOVNI ANALITIK INFOTEHNA D.O.O. (31/12/2008 – 30/08/2011)
• Razvoj in vzpostavitev rešitev v okolju Microsoft Share Point
• Razvoj novih produktov in izvajanje svetovalnih projektov pri strankah

SVETOVALEC ZA ORGANIZACIJSKE IZBOLJŠAVE IN INFORMACIJSKE REŠITVE MIKROCOP D.O.O. (31/12/2004 – 30/12/2008)
• Svetovalni projekti s področja prenove in informatizacije poslovnih procesov
• Izvedbeni projekti uvajanja dokumentacijskih in arhivskih sistemov
• Razvoj novih storitev

VODJA RAZVOJA INFORMACIJSKEGA SISTEMA TRIMO D.D. (30/04/2003 – 30/12/2004)
• Vzpostavitev projektnega vodenja v projektivi
• Prenova ključnih poslovnih procesov

RAZVOJNI INŽENIR IN VODJA INFORMATIKE TIPRO D.O.O. (30/06/1993 – 29/04/2003)
• Prenova in informatizacija poslovnih procesov
• Vzpostavitev sistema vodenja kakovosti po ISO 9001:2000
• Programiranje (asembler, Pascal, Delphi, C++)

 

IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE

DOKTOR ZNANOSTI – RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA

Fakulteta za računalništvo in informatiko, Univerza v Ljubljani
Proaktivno obvladovanje tveganj v informacijskih sistemih

MAGISTER ZNANOSTI – RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA

Fakulteta za računalništvo in informatiko, Univerza v Ljubljani
Vzpostavitev procesne organizacije z uporabo »Rapid-Re« metodologije

UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI INŽENIR RAČUNALNIŠTVA IN INFORMATIKE

Vrednotenje delovanja grafičnih kartic
Fakulteta za elektrotehniko in računalništvo, Univerza v Ljubljani

 

DIGITALNE SPRETNOSTI IN ZNANJA

Python Excel Java SQL JavaScript HTML CSS


Organizacijske spretnosti
• Predsednik upravnega odbora Fakultete za informacijske študije v Novem mestu
• Predsednik delovne skupine J1/2 WSG K za področje standardizacije računalniških tipkovnic
• Član komisije za ocenjevanje inovacij na GZDBK in GZS
• Podpredsednik šahovskega društva Krka Novo mesto
• Vodja več zahtevnih projektov prenove in informatizacije poslovnih procesov v gospodarskih družbah (preko 30 organizacij)
• Vodja več študentskih projektov (32 študentov)
• Mentorstvo 17 študentom na VŠ programu prve stopnje


Strokovne kompetence
• Prenova poslovnih procesov. Projektno vodenje. Informacijski sistemi.
• Programiranje in spletne tehnologije.
• Certifikat Comptia Project+ za področje projektnega vodenja (2010)
• Certifikat MCTS, Microsoft Share Point (Microsoft Certified Technology Specialist) (2009)

 

HOBIJI IN ZANIMANJA

Šah. Floorball. Badminton. Kolesarjenje. Planinarjenje. Petje. Saksofon.