alt
O tečaju

Excel 6 – Makri in VBA

Trajanje: 5 dni (20 ur)

 • Snemanje in urejanje makrov
 • Delo z urejevalnikom
 • Pisanje lastnih funkcij
 • Dodajanje makrov na menije
 • Mesta shranjevanja makrov (lokalni makri, osebni makri, dodatki)
 • Osnove VBA (Visual Basic for Applications)
  • Spremenljivke in operatorji
  • Odločitveni stavek
  • Zanke
 • Objektni model (naslavljanje celic, zvezkov, obrazcev …)
 • Dogodkovno proženje makrov
 • Kreiranje številnih praktičnih primerov
  • Kreiranje lastnih funkcij
  • Kreiranje datotek z dodatki
  • Kreiranje interaktivnih aplikacij z uporabo uporabniških obrazcev za zajem vhodnih podatkov
O tečaju

Ciljna skupina in pogoji vključitve

 • Priporočamo tistim, ki želite pogosta in delovno zahtevna opravila v Excelu avtomatizirati s pomočjo programiranja.
 • Primerno za izurjene uporabnike Excela. Pogoj za vključitev je opravljen nadaljevalni tečaj Excela.

Izobraževanje 3AD

Kontaktirajte nas za več informacij