alt
O tečaju

Python – Osnovni

Trajanje: 5 dni (20 ur)

Python je zelo popularen visokonivojski skriptni programski jezik, ki se uporablja na številnih strokovnih področjih pri obdelavi in analizi podatkov (»Data Science«). V osnovnem tečaju se boste seznanili s programiranjem. Spoznali boste osnovne koncepte programiranja (vejitve, zanke, funkcije, datoteke) in ključne podatkovne strukture.

 • Značilnosti Pythona in področja uporabe
 • Razvojna okolja
 • Sintaksa, osnovni operatorji, zajem s tipkovnice in izpisovanje za zaslon
 • Logični operatorji in pogojni stavek
 • Zanke
 • Funkcije
 • Nizi, seznami, terke, množice in slovarji
 • Delo z datotekami
 • Risanje grafikonov
O tečaju

Ciljna skupina in pogoji vključitve

 • Primerno za raziskovalce, podatkovne analitike, informatike, računalničarje oz. tiste, ki se pri svojem delu pogosto srečujejo z obdelavami podatkov.
 • Predznanje Pythona ni potrebno. Predhodne izkušnje s kakšnim drugim programskim jezikom so zaželene.
 • Ta tečaj je pogoj za vključitev v druga Python izobraževanja.

Izobraževanje 3AD

Kontaktirajte nas za več informacij