Storitve

  • prenova in informatizacija poslovnih in proizvodnih procesov
  • informacijska podpora projektnemu delu v organizacijah
  • izvajanje izobraževanj pisarniških programskih orodij (Excel, Power Point, Word, Project)
  • poučevanje programiranja (Python, Java)
  • izvajanje izobraževanj za mladino (Stencyl, Scratch, Lego WeDo)
  • izvajanje izobraževanj s področja spletnih tehnologij (HTML, PHP, JavaScript, Bootstrap, MySQL, Laravel, WordPress)
  • povezovanje podatkovnih virov in kreiranje kazalnikov
  • svetovanje na področju upravljanja z dokumenti
  • informacijska podpora procesom na področju šaha